University of Washington men's soccer team played UCLA to a 2-2

The University of Washington men's soccer team played UCLA to a 2-2 at the UW Soccer Stadium on Monday October 21, 2013. (Photo by Scott Eklund/Red Box Pictures)
The University of Washington men's soccer team played UCLA to a 2-2 at the UW Soccer Stadium on Monday October 21, 2013. (Photo by Scott Eklund/Red Box Pictures)
Filename: msoc-uw-ucla-0230.JPG
Copyright