University of Washington volleyball team defeats Stanford University 3-1

The University of Washington volleyball team defeats Stanford University 3-1 on November 26, 2014. (Photography by Scott Eklund/Red Box Pictures)
The University of Washington volleyball team defeats Stanford University 3-1 on November 26, 2014. (Photography by Scott Eklund/Red Box Pictures)
Filename: vball-uw-stanford-14.JPG
Copyright