University of Washington women's soccer team plays WSU on Senior

The University of Washington women's soccer team plays WSU on Senior Day on Friday November 8, 2013 (Photo by Scott Eklund/Red Box Pictures)
The University of Washington women's soccer team plays WSU on Senior Day on Friday November 8, 2013 (Photo by Scott Eklund/Red Box Pictures)
Filename: wsoc-uw-wsu-seniors-0187.JPG
Copyright